família

Etiqueta

Aquells alumnes escolaritzats a la nostra Escola que acreditin la necessitat específica de rebre suport educatiu i reuneixin els requisits establerts, poden demanar una beca. Cal fer arribar tota la documentació de beques a la secretaria de l’escola, abans del 21 de setembre per tal que l’EAP les pugui signar. No caldrà anar a l’EAP. 
Read More