Servei d'FP

Servei de reconeixement

Posa en valor la teva Experiència

Cicle Formatiu grau mitjà

 • Gestió administrativa.
 • Sistemes microinformàtics i xarxes.
 • Manteniment electromecànic.

Cicle Formatiu grau superior

 • Administració i finances.

Com funciona?

Es tracta d’un procés documental, d’entrevista, avaluació i certificació.

La persona prèviament ha d’haver rebut l’informe del servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu.

El servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu.

El presta el centre educatiu de forma personalitzada i té un cost de 60€ de preu públic.

Identifica i analitza detalladament les capacitats i les expectatives professionals de la persona, valorant i fent les recomanacions de les ofertes formatives que millor s’adaptin al seu perfil i interessos.

Conclou amb el lliurament de l’informe d’assessorament, requisit per presentar-se al servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral i on hi constarà:

 • Les recomanacions de la persona assessora.
 • L’itinerari formatiu i professional.
 • El dossier de la trajectòria professional.

Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral.

El presta el centre educatiu de forma personalitzada i té un cost determinat pel preu públic de 18€ per Unitat Formativa o 40€ per crèdit que es vol reconèixer.

Consisteix en una entrevista entre la persona i els avaluadors del centre educatiu de forma individualitzada.

Conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu a on hi constaran els crèdits, o unitats formatives i mòduls reconegudes.

Per convalidar les Unitats Formatives o crèdits certificats, la persona s’ha de matricular en el cicle formatiu corresponent acreditant els requisits d’accés.

A on puc sol·licitar els serveis?

 • El serveis d’assessorament i de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral es sol·licita als centres a través de les respectives pàgines web.

  Per consultar Centres autoritzats: www.gencat.cat/ensenyament

On puc obtenir més informació?

Què és pot aconseguir?

 • Reconèixer acadèmicament els treballs i/o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral. En el procés es verifiquen les feines realitzades i s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius.

A qui s’adreça?

 • A les persones que han complert 18 anys i poden acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

  Per a participar-hi ha d’haver rebut l’informe del servei d’assessorament.

Informació de l’Escola

Si tens qualsevol consulta, no dubtis i contacta’ns

C. Pare Coll 1
08600 Berga

93 8221 03 05
web@escolaxarxa.cat

Xarxes socials

Formulari de contacte

Descarrega la documentació

Tríptic informatiu

Sol·licitud del servei

Carta de compromís

Full d'inscripció