Sobre nosaltres

Qui som

Centre concertat

L’escola Xarxa és un centre educatiu homologat i concertat per la Generalitat de Catalunya que ofereix tota l’etapa educativa des de Llar d’Infants, Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior en DUAL.

Estem situats a Berga, però amb una vocació de servei a tota la comarca del Berguedà.

El nostre tret d’identitat és educar en l’excel·lència, a través de l’esforç, el sentit del treball, l’estimulació d’aprenentatges, cultivant l’austeritat, l’ètica i les bones pràctiques.

Aquest esperit es fonamenta en la convicció que la formació completa d’una persona s’articula al voltant d’una sèrie d’eixos pedagògics dirigits a obtenir l’excel·lència i a desenvolupar al màxim les seves capacitats per mitjà d’una elevada exigència personal.

Com a Escola, els nostres eixos pedagògics són:

  • Assolir coneixements i ser capaços de relacionar-nos en una dinàmica de gust pel saber i per la descoberta.
  • Estimular la curiositat intel·lectual tant en la recerca de respostes com en la formulació de preguntes, amb imaginació i curiositat.
  • Desenvolupar una actitud creativa en tots els àmbits de la vida de l’alumne: personal i escolar, i també professional en el futur.
  • Tenir com a pròpia la cultura de l’esforç i l’assoliment dels reptes personals.
  • Aprendre a aprendre a través de mètodes i eines intel·lectuals i pedagògiques eficaces i exigents.
  • Transmetre el gust per la bellesa i una sensibilitat per les manifestacions artístiques.
  • Exigir un elevat sentit ètic basat en el respecte a l’altre, a les coses, a la natura. Un respecte basat en l’honestedat intel·lectual i personal.
  • Preparar competencialment per una autèntica inserció laboral.
En definitiva, l’escola Xarxa té l’ambició de formar persones capaces de reflexionar, analitzar amb sentit crític i constructiu, de crear, d’imaginar, d’adaptar-se als canvis, però sobretot capaces de generar, amb responsabilitat, els canvis que la nostra societat demana. Ens cal, doncs, donar futur a les futures generacions.
 
El nostre compromís és educar el seu cor, per tenir un cor intel·ligent i conrear la seva intel·ligència, per tenir una intel·ligència de cor.