Sobre nosaltres

Projecte educatiu

Servei d'Educació de Catalunya

L’escola Xarxa forma part del Servei d’Educació de Catalunya en tant que els nostres ensenyaments reglats (Llar Infants, Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior) són sostinguts per l’Administració en règim de concert. L’objectiu de l’escola és l’educació d’infants, joves i adults, tant en ensenyaments obligatoris com postobligatoris i, per tant, ens organitzem i estructurem pedagògicament I humanament com un projecte comú d’escola, des l’etapa de la Llar d’Infants fins a la Formació Professional. Tenim clars els objectius i la metodologia per créixer humanament i intel·lectualment en totes les etapes educatives.

El nostre Projecte Educatiu quins són els nostres trets d’identitat, els nostres principis organitzatius i acadèmics, juntament amb els eixos pedagògics bàsics que fonamenten la nostra manera de ser com a institució educativa.

Els punts clau del nostre Projecte Educatiu

Promovem una educació orientada a la formació integral

Promovem una educació orientada a la formació integral dels nostres alumnes de cara a la vida mitjançant l’exigència en el treball, l’educació de la llibertat i l’actuació responsable, tot cercant l’excel·lència a través de la superació de les dificultats amb el treball, l’esforç, la iniciativa i la disciplina personal.

L’humanisme cristià com a model de vida

Oferim els valors de l’humanisme cristià com a model de vida. Som però respectuosos amb totes les opcions existents en el clos de cada família. Fomentem la dimensió ètica personal a través de la descoberta de valors i formació d’actituds.

Vivim la cultura, la història i la realitat actual del nostre país

Ens definim com una escola catalana, perquè vivim la cultura, la història i la realitat actual del nostre país, aprenent-ho en la nostra pròpia llengua.

L’alumne, el protagonista del seu aprenentatge

Volem ser una escola activa i creativa en cada una de les etapes educatives. L’alumne és l’autèntic protagonista del seu aprenentatge.

La confiança i la familiaritat

L’ambient educatiu el fonamentem en l’esperit de família, el clima d’alegria i la invitació il·lusionada al treball de cada dia. La confiança i la familiaritat han de vehicular la relació educativa.

Coneixem els nostres alumnes

Fugim de la massificació per tal de conèixer en profunditat les característiques i personalitat de cada un dels nostres alumnes. Partim sempre de tot allò que té de positiu cada persona.

Els autèntics emprenedors i constructors del nostre país

Treballem perquè els nostres alumnes esdevinguin autèntics emprenedors i constructors del nostre país en un món cada cop més globalitzat, en la vessant empresarial, laboral, social i cultural.

Eduquem per tal que aprendre sigui la paraula que millor descrigui el que fan:

  • Aprendre a ser persona, a conèixer-se i acceptar-se a si mateixos, a desenvolupar les pròpies facultats i capacitats, a tenir recursos propis, a esdevenir infants, joves i adults competents. Arribar a assolir el ple desenvolupament de la personalitat, atenent, de manera integral, les dimensions humanes, intel·lectuals i afectives.
  • Aprendre a saber, fomentant la curiositat intel·lectual i el rigor acadèmic, cultivant alhora la cultura humanística, científica, tecnològica i artística, així com els valors de la sensibilitat. La nostra metodologia promou l’adquisició d’hàbits de treball que afavoreixen la constància, tenacitat i responsabilitat.
  • Aprendre a viure. Volem nens, nenes i joves que arribin a ser homes i dones pacificadors, que lluitin per la pau i la justícia arreu del món, homes i dones compromesos amb accions de bondat i alhora coherents amb el seu pensament. Volem desenvolupar en els nostres alumnes la tolerància, l’austeritat, l’esperit crític, la creativitat, la lliure expressió, l’assimilació de la cultura com a servei als altres, el gust per la feina ben feta, la consciència individual i col·lectiva i la descoberta de les exigències ètiques.

Documentació adjunta

Ideari

NOFC

Projecte Lingüistic

Projecte d'obertura setembre

Contacta'ns des del Formulari

Informació de l’Escola

Si tens qualsevol consulta, no dubtis i contacta’ns

C. Pare Coll 1
08600 Berga

93 8221 03 05
web@escolaxarxa.cat

Xarxes socials