Oferta educativa

Primària

Dels 6 als 12 anys, des de primer fins a sisè de primària

L’etapa d’educació Primària comprèn dels 6 als 12 anys, des de primer fins a sisè de primària. El pas de l’etapa d’educació infantil a primària en el nostre centre ens fa d’una manera coordinada, atenent els principis del nostre Projecte Educatiu de Centre. No cal dir que integrem totes les experiències i aprenentatges que ens dóna el fet d’ofertar tota l’etapa educativa.

Podem comptar amb un ampli planter de professors qualificats i especialistes que ens permeten desenvolupar les competències bàsiques que són l’eix vertebrador del procés educatiu de l’etapa de primària. El nostre currículum orientat a l’adquisició de competències estableix que la finalitat és aconseguir que els nens i les nenes adquireixin les eines necessàries per entendre el món i esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i críticament en una societat plural i en canvi continu.

El nostre currículum al llarg dels sis cursos busca en tot moment aprendre i seguir aprenent al llarg de tota l’etapa educativa, pensant en l’aprenentatge posterior de l’ESO.

Les competències que adquiriran

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
  • Competència artística i cultural.
  • Tractament de la informació i competència digital.
  • Competència matemàtica.
  • Competència d’aprendre a aprendre.
  • Competència d’iniciativa personal.
  • Capacitat d’interactuar en el món físic i social.

En els darrers cursos, el Departament d’Ensenyament ha realitzat diverses avaluacions externes a tot l’alumnat d’educació primària (4t i 6è), l’objectiu de les quals és determinar el grau d’assoliment en competències bàsiques. El resultat en el nostre centre ha estat excel·lent, fet que demostra els objectius clars dels nostre projecte educatiu de centre.

Per tant, el treball de les competències bàsiques, els seus continguts, juntament amb la nostra metodologia i criteris d’avaluació són l’element clau per assolir bons resultats i la millora de l’èxit educatiu del nostre alumnat.

Informació de l’Escola

Si tens qualsevol consulta, no dubtis i contacta’ns

C. Pare Coll 1
08600 Berga

93 8221 03 05
web@escolaxarxa.cat

Xarxes socials

Formulari de contacte