Conveni amb l'EMMB

Primària i secundària musical

Conveni reconegut amb l'Escola Municipal de Música de Berga

La nostra Escola ofereix, a tots els alumnes que cursen l’educació primària i secundària, la possibilitat de realitzar els estudis elementals de música dins l’horari lectiu, gràcies a un conveni amb l’Escola Municipal de Música de Berga.

Aquest conveni, reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ens permet ofertar la Primària i Secundària Musical, essent doncs, convalidables les qualificacions de les diferents àrees que realitzen els professors de l’escola de música.

Per a més informació podeu clicar el vincle de l’Escola Municipal de Música de Berga