Llistat barem definitiu cicles formatius grau mitjà

Publiquem el llistat del Departament d’Educació amb les notes del barem definitiu dels preinscrits als cicles formatius de grau mitjà.

Aquestes notes han estat contrastades amb el Registre de notes dels Alumnes de Catalunya (RALC) i han estat ateses les reclamacions.

Enguany la nota que la Generalitat té en compte pel barem és la nota final d’ESO o dels estudis al·legats.

Quan el Departament d’Educació publiqui el llistat d’admesos, el dia 30 de juliol, el penjarem també al nostre web.

La matrícula, recordem que és de l’1 al 7 de setembre.