Oferta educativa

ESO

Última etapa obligatòria. Dels 12 als 16anys

L’etapa d’ESO, comprèn quatre cursos acadèmics (dels 12 als 16 anys) un cop finalitzada l’etapa d’educació primària. És l’última etapa obligatòria, i per tant, té un caràcter ja orientatiu adquirint els aprenentatges necessaris i útils per assolir una bona base de cara al Batxillerat o bé a la Formació Professional.

Oferim als nostres alumnes els recursos i les eines necessàries per formar-se com a persones i com a futurs professionals, amb un seguiment proper i personalitzat.

La nostra proposta educativa està basada en:

  • La formació humanística i la preparació cultural, científica i tecnològica.
  • L’orientació i seguiment personal i acadèmic.
  • La responsabilitat en el treball i en l’estudi.
  • La creació d’un entorn relacional de convivència, participació i respecte.
  • El desenvolupament d’actituds i competències que possibilitin l’accés als estudis posteriors.
  • L’aprenentatge de dues llengües estrangeres (anglès i alemany) al llarg de l’etapa educativa.
  • L’aprenentatge dels continguts de determinades matèries emprant llengües estrangeres.
  • El desenvolupament del currículum a través de les tecnologies de la informació.
  • La participació en activitats científiques i culturals.
  • Donem molta importància als aspectes procedimentals (mètodes i hàbits de treball, organització, revisió de les tasques, ordre, etc). Pretenem conèixer bé les possibilitats de cada alumne per ajudar-lo a treure el màxim profit de les seves virtuts.

Volem que els nostres alumnes aprenguin a ser actius, col·laboradors i responsables en l’entorn escolar perquè posteriorment ho siguin en la societat.

Volem fomentar valors com la constància, la responsabilitat, la motivació, l’esperit de superació i la cultura de l’esforç.

Informació de l’Escola

Si tens qualsevol consulta, no dubtis i contacta’ns

C. Pare Coll 1
08600 Berga

93 8221 03 05
web@escolaxarxa.cat

Xarxes socials

Formulari de contacte