Oferta educativa

Cicle formatiu GS DUAL

Formació Professional reglada i homologada

La Formació Professional és una formació postobligatòria reglada i homologada que desenvolupa habilitats concretes, en diverses àrees formatives, per tal de capacitar l’alumnat per a l’exercici de professions, així com perquè es desenvolupi autònomament dins el mercat laboral i la vida social i econòmica.

La Formació Professional persegueix quatre grans objectius

 • Proporcionar garanties d’accés al mercat laboral per mitjà de l’exercici d’una professió reconeguda.
 • Augmentar els coneixements professionals dins d’un camp concret o especialitzar-se.
 • Requalificar treballadors que es trobin a l’atur.
 • Possibilitar la reorientació de carreres professionals.

T'oferim el següent Cicle formatiu de Grau Superior

 • Administració i Finances (AGB0): Et capacita per realitzar tasques administratives, comercials, fiscals, comptables, estudis de mercat, màrqueting, plans d'empresa...

Aquest cicle és DUAL, això vol dir que es faran cap a 1.000 hores de pràctiques remunerades a l’empresa (contracte de treball / beca).

Requisits d'accés als cicles de Grau Superior

 • Tenir el títol de Batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent.
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

La nostra Formació Professional té tres grans trets identitaris

 • És una formació eminentment pràctica i orientada a proporcionar habilitats per a l’ocupació dels nostres alumnes. La realització de pràctiques en empreses, obligatòries en tots els cicles formatius, ofereix la possibilitat d’aplicar els coneixements adquirits, desenvolupar el sentit de la responsabilitat, conèixer el funcionament i l’entorn i obtenir una experiència per a la futura incorporació al món professional.
 • És una formació dinàmica i que s’actualitza constantment a partir del contacte que mantenim amb el nostre teixit productiu i amb els seus agents més representatius per tal d’incorporar nous continguts.
 • En finalitzar els estudis, la nostra Borsa de Treball gestiona les possibilitats de contractació i d’inserció laboral, fent d’interlocutor entre els graduats i les empreses que ofereixen llocs de treball tot oferint els nostres alumnes actuals i antics.

Informació de l’Escola

Si tens qualsevol consulta, no dubtis i contacta’ns

C. Pare Coll 1
08600 Berga

93 8221 03 05
web@escolaxarxa.cat

Xarxes socials

Formulari de contacte