Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

A qui van dirigits: Alumnes escolaritzats que acreditin la necessitat específica de rebre suport educatiu i reuneixin els requisits establerts.

Termini per a presentar les sol·licituds: fins al 30 de setembre de 2021

Organismes responsables: Departament d’Educació i Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Com s’ha de sol·licitar l’ajut: https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-alumnes-amb-necessitat-especifica-de-suport-educatiu

Imprescindible: Les famílies dels alumnes de l’escola Xarxa que hagin fet la sol·licitud han de venir a l’escola el dia 23 de setembre, de les 12 a les 13 h, i portar la documentació per tal de que l’EAP la pugui firmar.