Logo
Imprimir aquesta pàgina

Infantil

L’educació infantil de segon cicle comença als 3 anys i arriba fins als 6 anys, amb els cursos de P-3, P-4 i P-5 concretament. La finalitat d’aquesta etapa és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels nostres infants, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits enel seu procés d’aprenentatge.

sublogo Xarxa-inf

El nostre projecte educatiu té per finalitat que els nens se sentin actius i siguin capaços d’anar desenvolupant eines i recursos per conèixer el món que els envolta, iniciant-se en l’ús d’estratègies per fer una exploració activa, viscuda, pensant i raonant per elaborar explicacions que hi donin sentit i que ho puguin fer amb la confiança que seran reconeguts, valorats i ajudats en aquest camí.

Per assolir-ho treballem tres àrees de coneixement i experiència: l’àrea de descoberta d’un mateix i dels altres, l’àrea de descoberta de l’entorn i l’àrea de comunicació i llenguatges. Aquestes tres àrees ajuden a desenvolupar les següents capacitats.

  1. Identificar-se com a persona tot sentint seguretat i benestar emocional.
  2. Ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma, resolent situacions quotidianes i superant dificultats.
  3. Observar i experimentar en l’entorn proper amb curiositat i interès
  4. Comprendre les intencions comunicatives d’altres infants i persones adultes i expressar-se mitjançant la paraula, el gest i el joc.
  5. Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà de llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical i plàstic.
  6. Iniciar el procés d’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura, de les habilitats matemàtiques i de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Darrera modificació elDijous, 01 Agost 2013 11:31
Escola Xarxa

 

Escola concertada i de qualitat

 

© EscolaXarxa 2013. Dissenyat per Magma. Tots els drets sòn reservats.