Menu

Cart

Content

Breadcrumb

Escola multilingüe

L’escola Xarxa vol enfortir el sentiment d’identitat de pertànyer a una comunitat de cultura catalana que s’enriqueix i es transforma amb l’aportació de tots. El català és la llengua vehicular del centre. El seu ús ha de ser el reflex del país on està ubicada l’escola. Fomentar el respecte per la pròpia llengua facilitarà el respecte per qualsevol altra.

En un món cada cop més globalitzat cal donar una resposta positiva i donar un pas més en l’aprenentatge de les llengües.

Aquesta nova exigència lingüística de la nostra societat l’escola esdevé multilingüe emprant, en funció de cada etapa educativa, l’ús i l’aprenentatge de quatre llengües: el català, el castellà, l’anglès i l’alemany.

La millora de la competència lingüística en aquestes quatre llengües és una demanda de la nostra societat actual. Ens trobem en una societat dinàmica, global i canviant. Els nens i nenes han de ser persones capaces d’expressar-se en diferents llengües per poder tenir el màxim d’oportunitats, tant en l’àmbit personal com en l’àmbit laboral.

Essent una escola multilingüe volem assolir dos objectius:
1. Afavorir el coneixement i el seu ús com un element de proximitat i naturalitat
2. L’aprenentatge de les llengües com un element fonamental de creixement intel·lectual i humà.

En l’etapa de la Llar d’Infants considerem que ja és primordial l’aprenentatge de l’anglès, per això realitzem sessions d’immersió en llengua anglesa.

En l’etapa d’Educació Infantil, en els cursos de P-3, P-4 i P-5 fan dues hores setmanals d’anglès. El nostre projecte educatiu és el “Clip Clap for Kids”, un mètode actiu, divertit, estimulant, flexible i efectiu que pretén que l’anglès esdevingui, d’una manera natural, la llengua vehicular dins l’aula.

En l’etapa de Primària, el nostre centre, gràcies a la base que tenen els nostres alumnes en l’etapa d’Infantil, fem un pas qualitatiu i quantitatiu. L’assignatura d´anglès, que legalment té una temporalització de dues hores setmanals, l’escola dobla les hores i es fan quatre hores setmanals durant els sis cursos de Primària. A més, realitzem altres assignatures en anglès com són la Plàstica de 5è i 6è així com una hora a la setmana, dels mateixos cursos, de Medi Natural.

En l’etapa de Secundària, potenciem ja altres assignatures, impartint el seu contingut en anglès, com són les Socials al llarg dels quatre cursos d'ESO.
A partir del tercer curs d’ESO, implementem la llengua alemanya, amb una hora setmanal. A quart d’ESO, realitzen ja tres hores setmanals. Això permet acabar l’etapa secundària obligatòria amb un coneixement alt d’anglès i un nivell suficient d’alemany.

En l’etapa de Batxillerat perfeccionem l’anglès al preparar l’examen de selectivitat, i consolidem la llengua alemanya amb quatre hores setmanals al llarg del primer curs de batxillerat.

Pel que fa a la Formació Professional, a cada un dels cicles formatius de grau mitjà i superior es cursa el mòdul professional d'Anglès Tècnic, especialitzant l'alumnat en la seva formació.

L’escola Xarxa, com a centre multilingüe s’anticipa i s’obre al futur.

Escola Xarxa

 

Escola concertada i de qualitat

 

Escola Xarxa

Edifici Pare Coll

Llar d'infants, infantil, primària, ESO, batxillerat.
Cicles formatius de grau mitjà, cicles formatius de grau superior, 
proves d'accés, formació ocupacional, formació continuada.

C. Pare Coll, 1

08600 - Berga

tel 93 821 03 05

fax 93 821 00 75

Connecta't

Vist al Twitter

Identifica't