Logo
Imprimir aquesta pàgina

Escola: La importància d'aprendre alemany

Escola: La importància d'aprendre alemany

Des que naixem i a qualsevol edat, aprendre idiomes és un avantatge important que ens ajudarà a desenvolupar-nos millor en el transcurs de la vida i especialment en la societat actual.

Des de l'escola, donem tot el suport a l'aprenentatge de llengües, sobretot de l'anglès i l'alemany. Molta gent desconeix que l'alemany és la llengua més parlada a la Unió Europea. Actualment, al voltant de 100 milions de persones el parlen i n'és llengua oficial a Alemanya, Àustria i a una part de Suïssa. També es parla i n'és una assignatura a les escoles de moltes regions dels països que tenen frontera amb Alemanya, com per exemple a Polònia, a la República Txeca i a Romania, entre d'altres.

En el moment històric actual, és molt positiu que a la llengua alemanya se li hagi anat donant espai dins l'ensenyament obligatori dels centres escolars de Catalunya. Sigui com a segona llengua estrangera a primària, o com a optativa a ESO i a batxillerat, és una eina important que s'ofereix als nois i noies que tenen interès per aprendre aquest idioma.

Al llarg de la història, per uns motius o d'altres, sempre ha existit la mobilitat de ciutadans d'un països a d'altres. En aquests últims anys, un dels motius principals per desplaçar-se és que molts adults de totes les edats, i entre ells molts joves amb bona formació, han trobat millors possibilitats laborals fora de les nostres fronteres, i molts d'ells s'han desplaçat a països de parla alemanya.

Fora de l'àmbit laboral, hi ha altres motius  importants pels quals la gent es desplaça a d'altres països, com per exemple: programes d'Erasmus (intercanvis universitaris), estudis universitaris o de formacions professionals, intercanvis culturals o bàsicament per fer turisme encara que sigui d'un cap de setmana.

A l'era tecnològica actual, i amb la multitud de mitjans de comunicació que es disposa a través d'Internet, ha permès que infants i joves estiguin molt familiaritzats amb l'existència d'altres cultures i idiomes. Si a aquest fet hi afegim que la gent avui en dia tenen el costum de viatjar cada vegada més, tot plegat provoca que hagi augmentat moltíssim l'interès i el desig de viatjar fora de les nostres fronteres per així poder conèixer d'altres països i cultures i, al mateix temps, establir noves relacions o amistats. 

Per tant, amb uns coneixements bàsics o avançats de l'alemany, juntament amb l'anglès o d'altres idiomes, als joves se'ls amplia en molts aspectes la mobilitat i perspectives de futur dins d'Europa.

Les trajectories a seguir i els ventalls d'interès són bàsicament decisions personals de cadascú. De totes formes, sigui quina sigui la durada de l'estada a d'altres països, al capdavall sempre se'n pot treure un enriquiment personal.

© EscolaXarxa 2013. Dissenyat per Magma. Tots els drets sòn reservats.