Logo
Imprimir aquesta pàgina

Educació infantil: Primer trimestre d'anglès

Educació infantil: Primer trimestre d'anglès

Des que vam començar l'escola el setembre, els nens i nenes d'educació infantil han treballat diverses temàtiques en anglès. D'aquesta manera, han après diferents expressions i vocabulari.

Seguint el mètode ClipClap, l'alumnat de P3 ha après els colors i s'ha familiaritzat amb el nom dels diferents espais, immobiliari i persones que es poden trobar a l'aula en anglès (chair, table, toilet i teacher, entre d'altres) necessari per comprendre i situar-se a l'aula. Els nens i nenes de P4, en canvi, han treballat animals (monkey, dog, dolphin, per exemple) i diferents accions que poden fer aquests animals (jump, swim o fly, per exemple). A p5, han après tot el vocabulari de material escolar (pencil, sharpener i rubber) i les accions que poden fer amb ells (write, read i give). També vam treballar els plnetes en anglès com a continuació del projecte que realitzaven en català. Tots ells han après a respondre com estan i quin temps fa. 

Per tal d'adquirir aquests coneixements, hem utilitzat el llibre corresponent del mètode Clip Clap, hem cantat cançons i hem vist capítols de la Peppa Pig o de la Paw Patrol que tractaven el tema que hem treballat. A més a més, també hem explicat festes dels països anglosaxons com el Halloween i el Nadal. Fins i tot, tots els cursos van participar en el Festival de Nadal de l'escola cantant nadales en anglès. 

Aviat, rebreu la circular per canviar les cançons del CD ja que canviarem d'història. 

 

© EscolaXarxa 2013. Dissenyat per Magma. Tots els drets sòn reservats.