Menu

Cart

Content

Breadcrumb

Preinscripció 2019-2020: batxillerat i cicles formatius Destacats

PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

 

Els alumnes que cursen 4t curs d’ESO i volen fer batxillerat al mateix centre NO han de fer preinscripció.

 

Els alumnes que volen canviar de centre per fer batxillerat o bé volen estudiar cicles formatius  que han de fer preinscripció. Si l’alumne compleix 18 anys durant l’any 2019 la preinscripció l’ha de fer el propi alumne.

 

 

Batxillerat: del 14 al 21 de maig

 

Informació: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/

 

 

Cicles formatius de grau mitjà: del 14 al 21 de maig

 

Informació: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/

 

 

Cicles formatius de grau superior: del 29 de maig al 5 de juny

 

Informaciól: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/

 

 

Per a fer la preinscripció hi ha dues modalitats:

 

  1. Telemàtica

L’han d’utilitzar els alumnes que disposin de l’identificador de l’alumne (IDALU*) i tinguin idCAT Mòbil** o DNI electrònic, certificat digital, etc.

La identificació es fa electrònicament (idCAT mòbil per exemple), s’introdueix el número d’identificador de l’alumne (IDALU) i s’emplena la sol·licitud electrònica dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds.

Un cop enviada  la sol·licitud de preinscripció queda automàticament vinculada amb les dades de l’alumne disponibles al RALC i participa al procés de preinscripció.

Durant el període de presentació de sol·licituds l’alumne/a podrà modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com dels ensenyaments i centres sol·licitats si és necessari.

No cal presentar cap resguard ni altra documentació (sempre i quan li aparegui validada al resguard).

 

  1. Amb suport electrònic

S’ha d’emplenar el formulari amb suport informàtic dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds. Implica, en primer lloc, l’enviament telemàtic de les dades de la sol·licitud i, en segon lloc, la presentació del resguard de la sol·licitud al centre que es demana en primera opció. Si no es presenta el resguard al centre, la sol·licitud no es considera presentada.

 

Horari de preinscripció: matins, de 10 a 13 h i tardes, de 16 a 20 h.

 

           

*IDALU:

És el número que identifica l’alumne al RALC (Registre d’alumnes de Catalunya).

El proporciona el centre on es cursaven els estudis fins ara (a partir del curs 2015/2016).

 

**idCAT mòbil:

És un procediment d’identificació digital, segurament el més senzill d’utilitzar.

Informació: https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/

 

 

M.Antònia Soler

Professora de BAT i CFS

Secretària

Escola Xarxa

Edifici Pare Coll

Llar d'infants, infantil, primària, ESO, batxillerat.
Cicles formatius de grau mitjà, cicles formatius de grau superior, 
proves d'accés, formació ocupacional, formació continuada.

C. Pare Coll, 1

08600 - Berga

tel 93 821 03 05

fax 93 821 00 75

Connecta't

Vist al Twitter

Identifica't