Menu

Cart

Content

Breadcrumb

FP Servei de reconeixement d'aprenentatges

Posa en valor la teva experiència

 

Cicle Formatiu grau mitjà:

 • Gestió administrativa
 • Electromecànica de vehicles automòbils
 • Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Cicle Formatiu grau superior:

 • Administració i finances

 

FP servei reconeixement 3


Com funciona?

Es tracta d’un procés documental, d’entrevista, avaluació i certificació.

La persona prèviament ha d’haver rebut l’informe del servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu.

El servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu.

El presta el centre educatiu de forma personalitzada i té un cost de 60€ de preu públic.

Identifica i analitza detalladament les capacitats i les expectatives professionals de la persona, valorant i fent les recomanacions de les ofertes formatives que millor s’adaptin al seu perfil i interessos.

Conclou amb el lliurament de l’informe d’assessorament, requisit per presentar-se al servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral i on hi constarà:

 • Les recomanacions de la persona assessora.
 • L’itinerari formatiu i professional.
 • El dossier de la trajectòria professional.

Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral.

El presta el centre educatiu de forma personalitzada i té un cost determinat pel preu públic de 18€ per Unitat Formativa o 40€ per crèdit que es vol reconèixer.

Consisteix en una entrevista entre la persona i els avaluadors del centre educatiu de forma individualitzada.

Conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu a on hi constaran els crèdits, o unitats formatives i mòduls reconegudes.

Per convalidar les Unitats Formatives o crèdits certificats, la persona s’ha de matricular en el cicle formatiu corresponent acreditant els requisits d'accés.


A on puc sol·licitar els serveis?


El serveis d’assessorament i de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral es sol·licita als centres a través de les respectives pàgines web.

Per consultar Centres autoritzats:

www.gencat.cat/ensenyament

On puc obtenir més informació?

A la web del Departament d’Ensenyament:  http://www20.gencat.cat/ensenyament
Trucant a l'escola Xarxa (tardes de 4 a 8) Tel. 93 821 15 99.


Què és pot aconseguir?

Reconèixer acadèmicament els treballs i/o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral.
En el procés es verifiquen les feines realitzades i s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius.

 

S’adreça

A les persones que han complert 18 anys i poden acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

Per a participar-hi ha d’haver rebut l’informe del servei d’assessorament.

Calendari del procés de reconeixement:

 • Sol·licitud d'inscripció web escola o presencial:
  1r període: del 18 al 25/09 de 2015
  2n període: del 11 al 18/01 de 2016
 • Criteri d’admissió: d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant
 • Publicació llista d’admesos provisional: 28/09/15 i 19/01/16 (web escola)
 • Termini de reclamacions: del 29/09 al 05/10 de 2015 i del 20 al 26/01/2016
 • Publicació llista d’admesos definitiva: 06/10/15 i 27/02/16 (web escola)
 • Formalització presencial de la inscripció i presentació de la documentació:
  del 07 al 13/10/15 i  del 01 al 05/02/16 (full inscripció, DNI i informe assessorament)
 • Preu del servei: 18 €/unitat formativa, a pagar en metàl·lic el dia de la inscripció presencial al centre.
 • Els inscrits rebreu una trucada per a confirmar la convocatòria a la primera sessió de reconeixement. En cas de que no pugueu assistir a aquesta sessió cal que ho comuniqueu amb antelació.
La no assistència, sense justificació, comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.

Descarrega't el tríptic informatiu
al següent enllaç

Descarrega't la sol·licitud d'inscripció
al següent enllaç

Descarrega't la carta de compromís 
al següent enllaç

Descarrega't el full d'inscripció
al següent enllaç

Descarrega't la llista d'admesos
al següent enllaç

Darrera modificació elDilluns, 14 Setembre 2015 00:30
Escola Xarxa

 

Escola concertada i de qualitat

 

Escola Xarxa

Edifici Pare Coll

Llar d'infants, infantil, primària, ESO, batxillerat.
Cicles formatius de grau mitjà, cicles formatius de grau superior, 
proves d'accés, formació ocupacional, formació continuada.

C. Pare Coll, 1

08600 - Berga

tel 93 821 03 05

fax 93 821 00 75

Connecta't

Vist al Twitter

Identifica't